ZZO ZDK planira veće prihode u tekućoj godini

U prva dva mjeseca tekuće godine Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona potpisao je Ugovor sa 15 zdravstvenih ustanova ,pri čemu je obračun rađen za sve ustanove identično, po jedinstvenoj metodologiji,standardima i normativima,saopćeno je na današnjoj pres konferenciji u ovom Zavodu.
Direktorica, Mirzeta Subašić je istakla,da je na taj način osigurana zdravstvena zaštita,svih nivoa,primarna,konsultativno-specijalistička i tercijarna za što je planirano izdvajanje 104 miliona i 24 hiljade maraka.
Prema Finansijskom planu ZZO ZDK za 2017. godinu,predviđeni su ukupni prihodi od 162 miliona i 671 hiljadu maraka. Zdravstvene ustanove na području ZDK,njih 15, u ovoj godini mogu računati na oko 4 miliona maraka više sredstava.-Planiramo u 2017. godini voditi aktivnosti na povećanju prihoda,uvođenju premija-markica i uvođenju e-recepata,kazal je Subašić.
Potpisani su i ugovori o snabdijevanju osiguranih lica sa ortopedskim i drugima pomagalima,vrijednosti 4,3 miliona maraka,kao i sporazumi sa 10 specijalizovanih,odnosno socijalnih ustanova o obezbjedjenju primarne zdravsntvene zaštite i lijekova za smještaj osiguranih lica sa područja ZDK,u vrijednosti od 840.000 maraka. Potpisani su i ugovori sa apotekama,javnim i privatnim. Zavod je osigurao sredstva za održavanje zdravstvenog informacionog sistema ZDK u 2017. godini,te planirao sredstva za uvođenje e-recepata kojima se očekuju značajne uštede u potrošnji lijekova.U tekućoj godini predviđena je maksimalna recionalizacija troškova,od smanjenja broja uposlenih,plaća i naknada uposlenih,troškova goriva,reprezentacija…u iznosu preko 500.000 maraka u odnosu na raniji period.Što se tiče Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda za 2016. Godinu,usvojen je od strane Upravnog odbora,Vlada ZDK je primila k znanju ovaj Izvještaj,koji će se uskoro naći i pred zastupnicima kantonalne skupštine.

RTVZE