U Varešu peticija i mirni protesti u četvrtak zbog nelegalnog dovoza smeća iz okolnih gradova

Javnost u Varešu ovih dana vodi javnu polemiku oko nelegalnog dovoza smeća u ovaj grad iz okolnih gradova. Obično se ove radnje dešavaju krišom i noću. Načelnik općine je putem lokalnog radija pokušao smiriti situaciju, međutime nezadovoljni građani ovog vikenda potpsivali su peticiju. Prema našim informacijama preko 500 građana je potpisalo peticiju. Za četvrtak 22.06.2017.godine najavljen je i protest građana ispred zgrade Općine zakazan u 12.00 sati.

Smeće se već duži vremenski period odlaže uz regionalnu cestu na granici sa općinom Breza. Uz nesnosan smrad kamioni privatnih lica, uz učešće mašina JKP Vareš, kao i mehanizacije iz Breze se tovare smećem najgore vrste koje su dovozi u Vareš, navodno je u nekoliko navrata i smeće iz Visokog završavalo na ovoj deponiji.

Na ovaj način Vareš postaje ilegalna regionalna deponija, otpada svih mogućih vrsta i opasnosti. Prema izvještaju iz lokalnog Doma zdravlja najveća smrtnost građana Vareša je od raznih oblika kancera, dok lokalna vlast priča o čistoj prirodi i turizmu u ovom gradu.

Vareš je grad koji je prvi BiH prije nekoliko godina bio na rubu bankrota, a lokalni aktivisti kažu da je danas situacija otprilike ovakva:
..banke ne daju kredit.
..Ćović neda obećani milon.
..Bakiru smo zadnja rupa na svirali.
..Kanton nas oguli žive.
..na samom smo dnu u državi po svim parametrima kao opština.

Visoko.co.ba