Promo: Hadžib Salkić, kandidat Stranke za BiH za Parlament BiH

Doc.dr Hadžib Salkić

Kandidat je za Predstavnički dom palamentarne skupštine BiH ispred Stranke za BiH. Profesor je na Sveučilištu/Univerzitetu  Vitez u Travniku a gostujući profesor u programu Erasmus + je na Univerzitetu Tambov (Rusija), Vigo (Španija), Slavjanskom univerzitetu Štip/Bitola (Makedonija) i Menadžment biznis školi u Beogradu (Srbija). Šef je odjela za Digitalnu forenziku instituta Fakulteta informacijskih tehnologija, prvi ovakvog tipa u BiH-a. Objavio je preko 40 naučno-stručnih radova i 5 knjiga iz oblasti IT-a.

Oženjen je, otac četvero djece. Pripadnik Armije R BiH od prvog do zadnjeg dana. U dosadašnjem humanitarnom radu napravio je preko 70 humaniratnih projekata. Uz dvoje hadžija, supruge i kćerke u porodici je i on treći.

 Zašto ste se odlučili baviti politikom?

U situaciji kakva je trenutno u BiH, patriotski je stati u odbrani integriteta i očuvanju svih vrijednosti koju ona čini. Takođe, najveći motiv da uđem u politiku je omalovažavanje boračke populacije i nepravda koja je svakim danom sve veća i veća.

Šta je po vama ključno pitanje kojim se država BiH mora pozabaviti u naredne četiri godine?

Ključno pitanje kojim se država BiH mora pozabaviti jeste što prije priključenje EU a samim time bi se zaustavio odlazak mladih i obrazovanih kadrova iz BiH-a.

Da li obrazovni sistem u našoj zemlji omogućava mladim ljudima da budu u istom rangu kao i njihove kolege iz zemalja u okruženju?

Obrazovni sistem u našoj zemlji kako ima svojih prednosti tako ima i mana. Svakako bržim prilagođavanjem praksi i novim tehnologijama i mladi bi bili bliže svojim kolegama u okruženju.

Šta treba mijenjati u obrazovnom sistemu?

U obrazovnom sistemu BiH treba teoriju i praksu prilagoditi tržištu sa većim udjelom praktične nastave. Takođe, visoko obrazovanje bi trebalo dignuti na državni nivo zbog prilagođavanja standardima i normama EU.

Šta će te prvo učiniti ako dobijete povjerenje građana na izborima?

Prvi moj korak će biti prijedlog u PD parlamentarne skupštine uvođenje Ministarstva poljoprivrede na državni nivo i veće igerencije po pitanju Viskog obrazovanja, Takođe, utjecati da se objavi Birački registar i borce uvesti u njihovo pravo a oni koji su nelegalno ušli iskuljučiti i kazniti one koji su ih uveli. Naravno, prestati finansirati brojna udruženja iz budžeta boračke populacije.