Posjeta članova Zajedničkog povjerenstva za odbranu i sigurnost BiH sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH

Danas su članovi Zajedničkog povjerenstva za odbranu i sigurnost BiH posjetili sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Izaslanstvo Zajedničkog povjerenstva, kojeg su činili Sifet Podžić, predsjedavajući i Mario Karamatić, član Zajedničkog povjerenstva primio je direktor Direkcije Mirsad Vilić sa saradnicima.

Radna posjeta sjedištu Direkcije je obavljena u skladu s Godišnjim planom rada za 2018. godinu s ciljem sagledavanja aktuelnog stanja, sticanje uvida u stupanj koordinacije u radu policijskih tijela BiH i suradnju s policijskim agencijama i institucijama iz sektora sigurnosti.

Direktor Vilić je upoznao članove Zajedničkog povjerenstva sa aktivnostima Direkcije, kao i sa izazovima sa kojima se susreću policijski službenici u svakodnevnom radu. Razmijenjena su stajališta o postojećim zakonskim rješenjima i nadležnostima u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini, te potrebi njihove dosljednije primjene i blagovremene dogradnje.

Razgovarano je i o brojnim aktivnostima koje se realizuju u suradnji svih relevantnih subjekata iz sektora sigurnosti. Također je data puna potpora nastavku suradnje putem kanala INTERPOL-a i EUROPOL-a, a koja se odvija preko Direkcije. Članovi Zajedničkog povjerenstva su izrazili interesovanje i za osiguravanje trajnog smještaja Direkcije.

Tijekom današnjeg posjeta članovi Zajedničkog povjerenstva su obišli Operativni centar Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH gdje su bili u prilici susresti se s predstavnicima policijskih agencija iz sastava Ministarstva sigurnosti BiH, entitetskih ministarstva unutarnjih poslova kao i dijela kantonalnih ministarstava koje su izravno sudjelovale u izvršenju konkretnih zadataka.

Članovi Zajedničkog povjerenstva su izrazili zadovoljstvo povodom postignutih rezultata Direkcije u proteklom razdoblju, te su dali punu potporu daljnjem radu, kao i budućim planiranim aktivnostima u skladu sa strateškim dokumentima Direkcije.

DKPT