Po prvi put u historiji – dječija delegacija iz BiH u Ženevi

Položaj djece u Bosni i Hercegovini daleko je od idealnog. Oni, najmlađi, na kojima ostaje svijet svoja prava imaju samo na papiru. I da, njihovo mišljenje najćešće se ne uvažava.

Borba za dječija prava, godinama je primarna aktivnost Udruženja “Naša djeca Zenica”, a ove godine naši predstavnici obratili su se i UN Komitetu za dječija prava.

Delegacija djece iz BiH održala sastanak sa UN Komitetom za prava djeteta u Ženevi. Po prvi put u historiji djeca iz Bosne i Hercegovine su dobila priliku da se obrate članovima UN Komiteta za prava djeteta u Ženevi te da iznesu mišljenje o položaju djece u BiH.

Konvencija o pravima djeteta je usvojena od strane Ujedinjenih nacija 20.11.1989. kao prvi međunarodni dokument koji je precizno i temeljito opisao prava djeteta. Skoro sve zemlje svijeta su potpisale Konvenciju, uključujući i BiH. Potpisivanjem Konvencije, svaka država se obavezala da podnosi izvještaje o stanju prava djece.

Također, izvještaji se podnose i od strane nevladinih organizacija, Institucije ombudsmena i međunarodnih agencija poput UNICEF-a.

Mreža nevladinih organizacija “Snažniji glas za djecu” podnijela je Alternativni i Dječiji izvještaj o stanju prava djece koji su u Ženevi predstavili Adna Delić, Adin Memić i Kenan Imamović, predstavnici dječije delegacije ispred Mreže.