Hana Ahmetspahić: Nigdje presude za korupciju

Hana Ahmetspahić rođena je 1988. godine u Zenici, gdje završava osnovnu školu i Opću gimnaziju. U junu 2011. godine završava Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i stiče zvanje diplomirani pravnik. Na Pravnom fakultetu u Zenici u martu 2016. godine, uspješno je odbranila magistarski rad na katedri za historiju države i prava te stekla akademsko zvanje magistar prava. Od februara 2018. godine je doktorant na Pravnom fakultetu u Zenici, na katedri za historiju države i prava.

Šta je to navelo magistricu prava da uđe u politiku?

– Više je razloga koji su me naveli da uđem u politiku. Jedan od osnovnih je što želim da ostanem u svojoj domovini i da dam doprinos jačanju pravne države, da moja djeca ostanu ovdje i grade budućnost u BiH.

Pozitivni trendovi

Smatram da sam kao pravnica dužna dati lični doprinos, a to jedino mogu ako uzmem učešće u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti. Danas u politiku ulaze ljudi raznih struka, profila i iz različitih interesa. Moj interes je da budućnost ove zemlje bude bolja, da stvorimo uslove za dostojanstven život, a kao pravnica smatram i da sam dovoljno educirana i pozvana da aktivno učestvujem u stvaranju takve pravne države, gdje će mladi ljudi željeti ostati i rađati potomstvo.

Ukoliko dobijete povjerenje birača i budete izabrani u Skupštinu ZDK-a, šta je to za što ćete se zalagati posebno? Šta je to što smatrate da treba popraviti?

– Ukoliko dobijem povjerenje birača i budem izabrana u Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona, zalagaću se da ZDK nastavi pozitivan trend u razvoju. Pored pozitivnih stvari koje je ovaj kanton u posljednjem periodu napravio, a između ostalog je postigao uspjeh da je lider u izvozu, mnogo je stvari koje se mogu uraditi u narednom periodu. Zalagaću se da se izmijeni Zakon o pripadnosti javnih prihoda Federacije BiH, da se donesu i usvoje strogi propisi i procedure u oblasti zapošljavanja i u oblasti borbe protiv korupcije i nepotizma. Smatram da na tom polju treba naporno raditi u narednom periodu. Borba protiv korupcije biće moj osnovni zadatak i cilj, i u tom smislu daću svoj doprinos, da se pooštre sankcije u toj oblasti. Ljudi su razočarani, nemamo procesuiranih slučajeva u toj oblasti i smatram da to u narednom periodu mora biti u fokusu rada svih zastupnika u kantonalnoj Skupštini.

Mladi ljudi masovno napuštaju BiH. Kako taj trend zaustaviti?

– Tačno je da mladi ljudi masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Svi mi u svojoj bližoj okolini imamo nekog ko je u jednom trenutku odustao od ove države i otišao. To me posebno boli, jer je i moja jedina sestra, iako visokoobrazovana, otišla u Njemačku, jer nije vidjela mogućnost za pristojan život u BiH. Ja sam odlučila da ostanem. Da se borim. Ovo je zemlja mojih djedova i pradjedova i šta bi bilo kada bismo je svi napustili? Neophodno je uvesti više zakonitosti i transparentnosti u oblast zapošljavanja, jer tu mladi ljudi osjećaju najveću nepravdu. Daću svoj puni doprinos da se mogućnost korupcije u oblasti zapošljavanja svede na minimum i da se pooštre sankcije za sve koji budu kršili propise.

Kompromitovani članovi

Smatram da je važno reći građanima zašto sam za svoj politički angažman izabrala SDA. Zato što je to najjača stranka u BiH, što se uvijek zalagala za samostalnu, suverenu i nedjeljivu BiH, državu ravnopravnih naroda i građana.

Ako pogledate sve ostale bošnjačke i tzv. multietničke stranke, vidjećete da SDA ima najbolje kadrove, posebno kako se u posljednje vrijeme riješila određenih kompromitovanih članova. SDA je garant opstanka i ravnopravnosti bošnjačkog naroda na ovim prostorima.

Oslobodjenje.ba