Ahmet Šantić: Blizu 70.000 posmatrača prati regularnost lokalnih izbora u BiH